Arrogantly Inheriting Low-Power - Ive Got A Rock N Roll Heart

Ordning och reda i verkstaden

När jag kom ut i min verkstad så var den en sak som gjorde att man tänkte att det var dags att göra något och denna oreda. Detta för att man under den senaste delen av året har haft allt för mycket med tid på huset och detta har även betytt att man inte har haft tid att vara ordningsam. Detta för att man har varit uppt upptagen med att ordna på huset och att man har inte haft tid att ordna med ens verktyg eller ordningen i ens verkstad. Det man gjorde var att plocka ut den del och de hur man på ett smartare sätt kan ordna i verkstaden för att få mer plats att jobba där. Detta gjorde man på ett par timmar och så insåg värdet att ha ordning runt sig så är det lättare att jobba på få ordning på andra saker samtidigt.